This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen opasliitto

Tietoa Suomen opasliitosta

Suomen opasliitto

Suomen Opasliitto on perustettu vuonna 1974. Se on matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden ainoa valtakunnallinen liitto. Opasliiton jäseninä ovat opasyhdistykset, henkilöjäseniä opasliitossa ei ole.

Jokainen auktorisoitu matkailuopas kuuluu oman paikka- kuntansa opasyhdistykseen ja sitä kautta Suomen Opasliittoon. Yhteensä opastoiminnassa on mukana noin. 1750 auktorisoitua opasta 100 yhdistyksestä. Monilla pienemmillä kunnilla on yhteisiä opasyhdistyksiä.

YHTEYSTIEDOT

Liiton toimiston osoite
Suomen Opasliitto ry

Nalkalankatu 12
33200 TAMPERE

Puhelin 045 2577 411
toimisto@suomenopasliitto.fi 

Liiton toimisto on avoinna ma - ke klo 9.00 - 16.00.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username