This is a free Purot.net wiki
  • View:

Finland festivals

Finland Festivals toimii kulttuurin ja matkailun alalla ja sen tärkeimmät tehtävät ovat festivaalien edunvalvonta, markkinointi, tiedotus, tiedonkeruu ja tutkimus ja koulutus. Finland Festivals markkinoi huipputason festivaaleja, musiikin eri lajien lisäksi mukana on myös tanssin, teatterin, kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan ja lastenkulttuurin kiinnostavimmat tekijät. Se tukee festivaalien toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa aktiivisesti alaa koskevaan lainsäädäntöön. 

FF markkinoi festivaaleja Suomessa ja ulkomailla, neuvottelee yhteistyösopimuksia jäsenilleen ja kehittää festivaalien ammattitaitoa järjestämällä koulutusta, neuvontaa, verkostoitumistapahtumia ja ideointitilaisuuksia. 

Esimerkkejä Festivaaleista, joita Finland Festivals markkinoi: 

  • Seinäjoen tangomarkkinat 

  • Kotkan meripäivät 

  • Provinssirock 

  • Savonlinnan oopperajuhlat 

  • Tampereen elokuvajuhlat 

  

Lisätietoja saa http://www.festivals.fi/ 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

todella hyvä työ, Riika!