This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kokous- ja kongressipalvelut

Finland Convention Bureau

Finland Convention Bureau (FCB) hoitaa matkailun edistämiskeskuksen Meeting industryn markkinointia ja tuotekehitystä. Heidän tehtävänään on markkinoida Suomea kongressi- ja yritystapahtumien kohteena. FCB tarjoaa maksutonta apua ja konsultaatiota kansainvälisten kongressien- ja yritystapahtumien kutsumisessa, suunnittelussa ja markkinoinnissa.

FCB:n kohderyhmään kuuluvat tieteentekijät, yritykset, liitot ja järjestöt.

FCB tarjoaa apua tapahtumien järjestäjille, mm. sopivan kaupungin, kokouspaikan, majoituksen, juhlatilojen, oheisohjelman, kokousjärjestäjäorganisaation kuljetuksien, tai ravintopalveluiden löytämisessä. FCB järjestää alan elinkeinolle messu- ja myyntitilaisuuksia ulkomailla. FCB pyrkii ympäristövastuulliseen toimintaan. Heidän sivuiltaa löytyy myös oppaita, käsikirjoja, ohjeita taustatieto asiakkaille.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username