This is a free Purot.net wiki
  • View:

SF-Caravan ry.

SF-Caravan ry.

leirintämatkailun valtakunnallinen keskusliitto, joka toimii karavaanareiden ja muiden leirintämatkailijoiden ja heidän perustamiensa yhdistysten valtakunnallisena edunvalvojana.

SF-Caravan ry:llä oli vuonna 2013 jäseniä  63 439

Varsinaisen jäsenen liittysmismaksu on 41,50€/vuosi

Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu 10,50 € / vuosi

Rinnakkaisjäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.

 

http://www.karavaanarit.fi/

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username